8 am - 8 pm

Our Office Hours Monday - Friday

(02) 9299 5815

We Are Standing By To Take Your Call

Facebook

Twitter

 

Wikang Ingles na pagsusulit para sa Partner Visa? Australian Immigration Update.

Brett Slater Solicitors > Immigration Lawyers Sydney Blog  > Wikang Ingles na pagsusulit para sa Partner Visa? Australian Immigration Update.

Wikang Ingles na pagsusulit para sa Partner Visa? Australian Immigration Update.

Pinagmulan: www.sbs.com.au, Miyerkules 07, Oktubre 2020

Balita:

Ang pamahalaan ay gumawa ng mga pangunahing pahayag tungkol sa Australian Immigration Program.

Mga Tampok:

  • Pinanatili ang 160,000 na lugar para sa 2020-21
  • Higit na bibigyang-diin at ‘mas matalas na pokus’ ang pampamilyang visa (family stream visas). Itinaas din ang level nang mga lugar mula sa 47,732 hanggang 77,300 (one-off basis)
  • Binigyang prayoridad ang sa-pampang na aplikante (onshore applicants) at aplikante para sa kabiyak na visa (partner visa applicants)
  • Paglalaan ng triple para sa Global Talent Independent Program
  • Pagpapakilala ng wikang Ingles na kinakailangan para sa mga kabiyak na visa (partner visa) at sponsor para sa permanenteng residente (permanent resident sponsors)
  • Maaaring mangahulugan nang pagkaltas sa mga lugar sa Kategoryang Magulang (Parent Category) ngunit magdaragdag nang 4,000 para sa pambata na visa (child visa). 50% nang programa ay para sa pampamilyang stream (family stream).

Bihasang stream:

  • Prayoridad ang mga Employer-Sponsored, Global Talent, Business Innovation at Investment Program visa sa loob ng Bihasang Stream (Skilled Stream).  Ito ang pinakamabilis na paraan upang maging permanenteng residente (PR)
  • 15,000 na lugar ang inilaan para sa Global Talent Independent (‘GTI’) na programa.

Negosyong Makabagong-likha at Pamumuhunan na Programa:

  • 13,500 na lugar ang inilaan.
  • Mula Hulyo 01, 2021, ang pamahalaan ay magpopukos sa ‘streamline para mapabuti ang operasyon’, at  para ipakilala ang mga pagbabago.

Visa Application Charge (VAC)

VAC refunds,  waivers o  pag-extend nang visa ay iaalok ng Gobyerno sa mga mayhawak nang visa pero hindi bumiyahe sa Australia dahil sa COVID-19. Kasama ang isang wavier ng VAC para sa  magtatrabaho sa holiday (Working Holiday Makers) at ang mga turista  kapag  muling binuksan na ang mga hangganan.

Pagtatapos.

Gusto Mo bang Malaman pa ang Tungkol sa Iyong mga pagpipilian para sa Australian Immigration?

Makipag-ugnay sa aming ahensya. +61(0) 2 9299 5815   |  [email protected]  | www. brettslater.com

Brett Slater Solicitors – 25yrs nang nagsisirbisyo sa bansang Australia

Call Us Now